Σειρά συστάσεων για την προστασία των παιδιών μεταναστών στην Ευρώπη προώθησε από την Μάλτα το 3ο Συνέδριο «Lost In Migration» με την ενεργή συμμετοχή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Σειρά συστάσεων για την προστασία των παιδιών μεταναστών στην Ευρώπη προώθησε από την Μάλτα το 3ο Συνέδριο «Lost In Migration» με την ενεργή συμμετοχή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Σειρά συστάσεων για τη βελτίωση της προστασίας των παιδιών μεταναστών στην Ευρώπη διατυπώθηκαν στη διάρκεια του 3ου Συνεδρίου Lost Ιn Migration που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση Παιδιά «Missing Children Europe» και το Ίδρυμα «President’s Foundation for the Well-Being of Society» της Προέδρου της Μάλτας με τη συμμετοχή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Μετανάστευση περισσότερα από 30.000 ασυνόδευτα παιδιά εξαφανίστηκαν από το 2014 έως το 2017. Τα παιδιά αυτά εξαφανίστηκαν ως αποτέλεσμα των κακών συνθηκών διαβίωσης στα κέντρα υποδοχής, της έλλειψης πληροφόρησης για τα δικαιώματά τους και τις δυνατότητες που έχουν, των αργόσυρτων και περίπλοκων διαδικασιών προστασίας και της έλλειψης εκπαίδευσης των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 20-22 Φεβρουαρίου 2019 στη Βαλέτα και ένωσε φορείς και Οργανισμούς από όλη την Ευρώπη, εκπροσώπους κρατικών αρχών, διεθνών Οργανισμών, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη-κυβερνητικών φορέων, ειδικούς, ερευνητές και επαγγελματίες στο πεδίο της παιδικής προστασίας. Ανάμεσά τους επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» το οποίο παρουσίασε την εμπειρία των δράσεων, καλές πρακτικές και εργαλεία που έχει αναπτύξει ο Οργανισμός στην Ελλάδα για την προστασία των παιδιών προσφύγων και μεταναστών.
Πιο συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι του Οργανισμού που αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής

Ομοσπονδίας «Missing Children Europe» οργάνωσαν σε συνεργασία με τον Οργανισμό «Every Child Protected Against Trafficking» (ECPAT UK) από το Ηνωμένο Βασίλειο, εργαστήριο (workshop) με τίτλο «Καλύπτοντας τα κενά και προσφέροντας πραγματικές λύσεις σε τοπικό επίπεδο στα παιδιά κατά την πορεία τους προς την Ευρώπη: καλές πρακτικές στον τομέα της ιατρικής και ψυχοκοινωνικής παρέμβασης και υπηρεσίες ψυχικής υγείας».

Έμφαση δόθηκε στα κενά και στις ελλείψεις σε επίπεδο πρόσβασης σε υπηρεσίες προστασίας και υγείας, όπως και στην υποστήριξη της ψυχικής υγείας των παιδιών προσφύγων και μεταναστών. Τονίστηκε η σημασία παροχής ολιστικών υπηρεσιών, όπως αυτές που παρέχονται μέσω του Προγράμματος «Άμεση Ολιστική και Ψυχοκοινωνική και Ιατρική Παρέμβαση για Παιδιά Πρόσφυγες και Μετανάστες στην Ελλάδα» που υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ως επίσημος εταίρος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG ECHO) με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις υποδομές και τους μηχανισμούς που θέτει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην υπηρεσία όλων των παιδιών, όπως οι τηλεφωνικές γραμμές 1056, 116000 και 116111 που έχουν διασυνδεθεί πρόσφατα με το τηλεφωνικό κέντρο της NGO SAWA στην Παλαιστίνη, ο μηχανισμός Amber Alert Hellas, το πανελλαδικό δίκτυο Σπιτιών Φροντίδας και το μοναδικό εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας στην Ελλάδα για παιδιά θύματα κάθε μορφή βίας.

Επίσης, συζητήθηκαν τα κύρια προβλήματα προστασίας των παιδιών προσφύγων και μεταναστών, όπως το ζήτημα της έλλειψης στέγασης, η αδυναμία πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα, οι καθυστερήσεις για τη χορήγηση ασύλου, τα προβλήματα ψυχικής υγείας, η εξάρτηση σε απαγορευμένες ουσίες, η αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης των ψυχικών τραυμάτων των παιδιών, οι κακές συνθήκες διαβίωσης και το πρόβλημα καταγγελίας μικρού αριθμού περιστατικών παιδιών θυμάτων κακοποίησης, εμπορίας και παράνομης διακίνησης στους αρμόδιους φορείς και τις αρχές.

Έμφαση δόθηκε, επίσης, στην αναποτελεσματικότητα της διασυνοριακής συνεργασίας και στις αδυναμίες των υπηρεσιών ασύλου και των συστημάτων παιδικής προστασίας με συνέπεια τα παιδιά να εξαναγκάζονται να επιλέγουν επικίνδυνους δρόμους προκειμένου να ενωθούν με τις οικογένειές τους και να φτάσουν σε χώρες που θα τους παρέχουν ασφάλεια και μια ποιοτική ζωή. Την ίδια στιγμή αναδείχτηκε η δράση των κυκλωμάτων εμπορίας που στοχοποιούν συστηματικά και με οργανωμένο τρόπο τα παιδιά μετανάστες και ειδικότερα τους ασυνόδευτους ανηλίκους, όπως πρόσφατα επιβεβαίωσε η Ευρωπόλ.

Μέσα από τα workshops του Συνεδρίου οι συμμετέχοντες διατύπωσαν συστάσεις για τη βελτίωση της προστασίας και της κατάστασης διαβίωσης των παιδιών μεταναστών. Ανάμεσα στις προτεραιότητες που αναδείχτηκαν είναι:

1. Η δημόσια συζήτηση γύρω από το φαινόμενο της μετανάστευσης, ειδικότερα σε σχέση με τα παιδιά μετανάστες θα πρέπει να εστιάσει στο κρίσιμο ζήτημα της υποστήριξης και προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών.
2. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και διαδικασίες φιλικές προς το παιδί και σε αυτή την κατεύθυνση είναι αναγκαία η ύπαρξη καλά εκπαιδευμένων, κατάλληλων και ανεξάρτητων Επιτρόπων για τα παιδιά.
3. Τα παιδιά και οι οικογένειες τους σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να τίθενται σε κράτηση για λόγους που σχετίζονται με το καθεστώς παραμονής τους σε μια χώρα.
4. Τα παιδιά θα πρέπει να υποστηρίζονται ώστε να μετακινούνται με ασφάλεια από τη μία χώρα στην άλλη όταν αυτό είναι προς το βέλτιστο συμφέρον τους όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις οικογενειακής επανένωσης.
5. Η καταγραφή και η αξιοποίηση των δεδομένων για τα παιδιά μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των εξαφανισμένων παιδιών ή των παιδιών που διατρέχουν τον κίνδυνο εμπορίας, θα πρέπει να διεξάγεται με καλά οργανωμένο και συστηματικό τρόπο.
Κατά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου η Πρόεδρος της Μάλτας κα. Marie-Louise Coleiro Preca, Επίτιμο Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Missing Children Europe ενθάρρυνε όλους τους συμμετέχοντες να προωθήσουν πάνω απ’ όλα την ανάγκη συμμετοχής των ίδιων των παιδιών και των νέων μεταναστών στη διαδικασία βελτίωσης και κάλυψης των κενών στα συστήματα προστασίας ανά την Ευρώπη, αφού μόνο οι ίδιοι γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τις προκλήσεις και δυσκολίες να είσαι μετανάστης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα Τύπου του Οργανισμού στο press@hamogelo.gr ή στο +30 210 3306 140.

Banner Επαγγελματικός Κατάλογος

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Το σχόλιό σας καταχωρήθηκε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία. Διαβάστε τους όρους εδώ. Δέχεστε τους όρους πατώντας στο κουμπί Αποδοχή.