Έτσι θα γίνουν 192 προσλήψεις στην Πολιτική Προστασία – Οι θέσεις ανά την Ελλάδα

Καθορίστηκε η διαδικασία πρόσληψης στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 192 ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας 8 μηνώνκατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορωνοϊού COVID-19 και των στενών επαφών τους, καθώς και για τη συνδρομή στην αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής, υγειονομικής ή άλλης απειλής.

Η σχετική ΚΥΑ των κ.κ. Ν.Χαρδαλιά, Β.Κικίλια, Π.Θεοδωρικάκου και Χρ.Σταικούρα δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 4130/25.9.2020.

Το εν λόγω προσωπικό, για τους σκοπούς ενίσχυσης του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, δύναται να τοποθετηθεί και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) του αρ.17 του ν.4662/2020 ως εξής:

– στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με έδρα την Κομοτηνή, 12 θέσεις.

– στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Αττικής με έδρα την Αθήνα, 30 θέσεις.

– στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Βορείου Αιγαίου με έδρα την Μυτιλήνη, 12 θέσεις.

– στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα, 12 θέσεις.

– στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, 12 θέσεις.

– στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα, 12 θέσεις.

– στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, 12 θέσεις.

– στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Ιονίων Νήσων με έδρα τη Λευκάδα, 12 θέσεις.

– στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 30 θέσεις.

– στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, 12 θέσεις.

– στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο, 12 θέσεις.

– στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη, 12 θέσεις.

– στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, 12 θέσεις.

Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί μετά από Προκήρυξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με την οποία ορίζονται: α) Ο αριθμός των θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. β) Τα απαραίτητα προσόντα, προϋποθέσεις και κωλύματα πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. γ) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος υποβολής τους. δ) Η κατάταξη των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων της παρ.2 του αρ.2 της ΚΥΑ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.2 της ΚΥΑ, τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή τους είναι τα εξής: 1) Η κατοχή τίτλου σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 2) Το κριτήριο της εντοπιότητας. 3) Η γνώση ξένων γλωσσών. 4) Η γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 5) Η εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων, μέσω διαδικασίας προσωπικής συνέντευξης και ψυχομετρικού ελέγχου.

Πριν τη σύνταξη του προσωρινού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων θα διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων. Ο ψυχομετρικός έλεγχος θα πραγματοποιείται από 3μελή Επιτροπή Ψυχοτεχνικών, η οποία συγκροτείται με Απόφαση του Ν.Χαρδαλιά και θα περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και ψυχοτεχνικά τεστ. Τα ψυχοτεχνικά τεστ θα ερευνούν κυρίως την αυτοκυριαρχία, τη συναισθηματική σταθερότητα, την προσαρμοστικότητα, το βαθμό ετοιμότητας, ψυχραιμίας και αντίληψης των υποψηφίων. Η προσωπική συνέντευξη θα διενεργείται από 3μελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτείται με Απόφαση του Ν.Χαρδαλιά .

Να σημειωθεί ότι η διαδικασία πρόσληψης ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου 2020.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Το σχόλιό σας καταχωρήθηκε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία. Διαβάστε τους όρους εδώ. Δέχεστε τους όρους πατώντας στο κουμπί Αποδοχή.