Δήμος Ζωγράφου: Ρύθμιση για βεβαιωμένες οφειλές έως 100 δόσεις

Ποιες οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά για τις αιτήσεις

Τη δυνατότητα ρύθμισης έως 100 δόσεις για βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο Ζωγράφου και τα νομικά του πρόσωπα παρέχει η τροποποίηση του σχετικού νόμου.

Ειδικότερα ο Δήμος Ζωγράφου με σχετική ανακοίνωση, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τα εξής:

«Σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Νόμου 4764/2020 ( ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020 ) όπως τροποποιήθηκαν εν συνεχεία με τον Νόμο 4807/2021 και πρόσφατα με τον Νόμο 4876/2021, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, ως εξής:

Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 31.11.2021, όπως και οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως την δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου, μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω καταβολής τέλους.

Σύμφωνα με το άρθρο 165 εξαιρούνται μόνο οι οφειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το άρθρο 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), για τις οποίες εφαρμόζονται τα ειδικώς οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο

Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται στις περ. ε΄της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α΄73) ήτοι:

  • εξόφληση οφειλών εφάπαξ, με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 100%
  • εξόφληση οφειλών από 2 έως 24 δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 80%
  • εξόφληση οφειλών από 25 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 70%
  • εξόφληση οφειλών από 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 60%
  • εξόφληση οφειλών από 73 έως 100 δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 50%

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι και μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι ευρώ (20,00)  ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 2% επί του ποσού της δόσης από την επόμενη της ημέρας που όφειλε να καταβληθεί.

Δίνεται η δυνατότητα άρσης της δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας καθώς και άρσης αναγκαστικών μέτρων υπό προϋποθέσεις.

Ο Δήμος Ζωγράφου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση σύμφωνα με τα άρθρα 165-166:

Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α΄βαθμού-Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020 στην οποία προστίθεται μεταβατική διάταξη ως προς τον τρόπο της αίτησης ρύθμισης και διαμορφώνεται ως εξής:

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του άρθρου 165 υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) από 1η.3.2021 έως την 28η.02.2022 το αργότερο.

Κατά το χρονικό διάστημα μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική εφαρμογή στην ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, η αίτηση του οφειλέτη μπορεί να υποβάλλεται

  • αυτοπροσώπως στο Τμήμα Ταμείου ( Δημαρχιακό Μέγαρο –Γ. Ζωγράφου 7-1οςόροφος ).
  • μέσω του δικτυακού τόπου του δήμου
  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
  • μέσω ειδικής εφαρμογής του δήμου

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου δύναται να παραταθεί έως επί πλέον έξι (6) μήνες, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)

Για να είναι έγκυρη η ρύθμιση πρέπει η εφάπαξ εξόφληση ή η πρώτη δόση της, να καταβληθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα και δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Ταμείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-12:00 ( τηλέφωνο επικοινωνίας 213-2024138-139, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tameio@zografou.gr, smargaritis@zografou.gr, dsereli @zografou.gr ).

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Το σχόλιό σας καταχωρήθηκε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία. Διαβάστε τους όρους εδώ. Δέχεστε τους όρους πατώντας στο κουμπί Αποδοχή.