Πολυνομοσχέδιο-ΟΤΑ: Αλλάζουν οι προσλήψεις συμβασιούχων για τον κορωνοιό

Με το άρθρο 146 «Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)» του Πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή χθες τη νύχτα, η Κυβέρνηση αντικαθιστά την παρ.2 του αρ.74 του ν.4745/2020.

Υπογραμμίζουμε ότι η αντικατάσταση γίνεται με αναδρομική ισχύ, δηλαδή οι νέες διατάξεις ανατρέχουν και στο παρελθόν από τη στιγμή που η παρ.2 του αρ.74 του ν.4745/2020 ξεκίνησε να ισχύει.

Το γεγονός αυτό ενδεχομένως ισοδυναμεί με νομιμοποίηση προσλήψεων συμβασιούχων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.  Αυτή η πιθανότητα προκύπτει άλλωστε και από την Έκθεση του ΓΛΚ, που αναφέρει ότι προκαλείται «δαπάνη ή/και νομιμοποίηση δαπάνης».

Επειδή οι αλλαγές είναι σημαντικές, για να γίνουν ευκολότερα κατανοητές, παραθέτουμε το πριν και το μετά της ρύθμισης:

ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ (παρ.2 αρ.74 ν.4745/2020:

« 2. Έως τις 28.2.2021, η πρόσληψη προσωπικού στους δήμους και τις περιφέρειες στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) και το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρ. 2 εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

Στις περιφέρειες, στις περιπτώσεις και για τους λόγους του πρώτου εδαφίου, επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Το προσωπικό των δήμων και περιφερειών, το οποίο προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης. »

ΝΕΟ (αρ.146 Πολυνομοσχεδίου) 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Το σχόλιό σας καταχωρήθηκε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία. Διαβάστε τους όρους εδώ. Δέχεστε τους όρους πατώντας στο κουμπί Αποδοχή.