Εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. το όραμα, οι προτεραιότητες και οι μετρήσιμοι στόχοι του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Ζωγράφου

Την Πέμπτη 19.11.2020 πραγματοποιήθηκε η 14η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζωγράφου, μέσω της πλατφόρμας του e:Presence.gov.gr.
Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεδρίασης παρουσιάστηκαν από τον κ. Θεόδωρο Μαυρογεώργη (εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρείας ΜΣΜ-ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ με δ.τ. ΜΣΜ Consulting), το Όραμα, οι Προτεραιότητες και οι Μετρήσιμοι Στόχοι της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ζωγράφου».
Με την υπ’ αριθμ. 193/ 2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου εγκρίθηκε το Όραμα, οι Προτεραιότητες και οι Στόχοι του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ζωγράφου.

Το Όραμα του ΣΒΑΚ Ζωγράφου είναι:

Οι Προτεραιότητες του ΣΒΑΚ είναι:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Περιβαλλοντικές 1. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που αφορά στις μετακινήσεις Η χρήση της ενεργής μετακίνησης (π.χ. ποδήλατο ή περπάτημα) έναντι του αυτοκίνητου ή του μηχανοκίνητου δικύκλου συμβάλει στη μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται σε συνολικό επίπεδο για τις μετακινήσεις στο Δήμο. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση  ΚΑΙ στη διαχείριση του στόλου τροφοδοσίας με σκοπό τα εμπορεύματα να μεταφέρονται στο σύνολο του δήμου με τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.
2. Προστασία φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος Η προστασία του Δήμου Ζωγράφου από τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία αποτελεί μια βασική προτεραιότητα του σχεδιασμού. Παράλληλα θα πρέπει να αναζητηθούν οι κατάλληλοι τρόποι ώστε να διατηρηθεί και να αναδειχθεί το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της περιοχής (πάρκο Γουδί, τμήματα της Πολυτεχνειούπολης και Πανεπιστημιούπολης). Η έντονη χρήση συμβατικών ιδιωτικών οχημάτων ενισχύει την εκπομπή υψηλών ατμοσφαιρικών ρύπων (ανάμεσα σε αυτούς και ρύπους υπεύθυνους για το φαινόμενο του θερμοκηπίου) και θορύβου εντός των ορίων της περιοχής.
Κοινωνικές 3.Προώθηση της χρήσης βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης έναντι του αυτοκινήτου Ένας  δήμος  για να καταστεί βιώσιμος κρίνεται απαραίτητο να χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά χρήσης δημόσιας συγκοινωνίας, ποδηλάτου και πεζής μετακίνησης. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί επίσης και στη λειτουργική αναβάθμιση της σύνδεσης της περιοχής με τους ευρύτερους πόλους έλξης (π.χ. κέντρο Αθήνας, Παγκράτι, Λυκαβηττός κ.α) μέσω των κοινόχρηστων μέσων μεταφοράς (κοινόχρηστα ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια, ηλεκτρικά μικρά λεωφορεία, υπηρεσίες on-demand κ.α.)
4. Άρση κοινωνικών αποκλεισμών στην μετακίνηση/ Βελτίωση προσβασιμότητας για τους ευάλωτους χρήστες Το συγκοινωνιακό σύστημα στην περιοχή με την υπάρχουσα μορφή του, αποκλείει άτομα και κοινωνικές ομάδες, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στο αυτοκίνητο ή δεν έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν ή δεν επιλέγουν αυτό τον τρόπο μετακίνησης (ηλικιωμένοι, παιδιά, ΑμεΑ). Αποκλεισμός υπάρχει επίσης και στους επισκέπτες, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να μετακινηθούν με δικό τους ή ενοικιαζόμενο όχημα και στους κάθε λογής μετακινούμενους που επιλέγουν να κινηθούν με ήπια μέσα.
5. Βελτίωση δημόσιας υγείας Η μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων και των επιπέδων θορύβου συνεισφέρει και στη μείωση των προβλημάτων που σχετίζονται με σωματική και ψυχική υγεία. Επιπρόσθετα, η προώθηση των ενεργών τρόπων μετακίνησης ως τρόπων καθημερινής μετακίνησης, μέσα από την ύπαρξη κατάλληλων υποδομών, θα συμβάλλει αισθητά στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της υγείας των κατοίκων, ενώ ιδιαίτερα σημαντικές πρόκειται να είναι και οι επιπτώσεις στην ψυχολογία των μετακινούμενων με ήπια μέσα, καθώς με αυτά έχει αποδειχθεί ότι ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και η επικοινωνία στο δημόσιο χώρο.
6. Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας Το οδικό δίκτυο του Δήμου Ζωγράφου περιλαμβάνει πληθώρα επικίνδυνων σημείων, τα οποία χρήζουν βελτίωσης. Συνεπώς, μέσα από τις απαραίτητες πολιτικές και παρεμβάσεις επιδιώκεται η αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.
7. Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών για την προώθηση των κοινόχρηστων μετακινήσεων και για τη βέλτιστη διαχείριση της κινητικότητας Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (gps, ηλεκτροκίνηση, έξυπνες εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, κτλ) είναι καθοριστική για την προώθηση των κοινόχρηστων μετακινήσεων (car-pooling, car-sharing, dockless bicycles, dockless scooters κ.α.). Επιπλέον, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση της αστικής κινητικότητας και την ενημέρωση των πολιτών μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη στο μεταφορικό σύστημα αυξάνοντας παράλληλα την αξιοπιστία του και τη χρήση συλλογικών μέσων μεταφοράς.
8.Ενίσχυση συμμετοχικότητας στο σχεδιασμό των μετακινήσεων Η ενίσχυση της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα οργάνωσης του αστικού χώρου και της κινητικότητας στο Δήμο είναι μία από τις κύριες επιδιώξεις του ΣΒΑΚ. Με δεδομένο ότι ο Δήμος Ζωγράφου περιλαμβάνει την Πολυτεχνειούπολη και την Πανεπιστημιούπολη και συνεπώς αποτελεί καθημερινό προορισμό για τους φοιτητές/καθηγητές/ επισκέπτες κρίνεται σκόπιμο να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό η άποψή τους μαζί με τη γνώμη των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου.
Οικονομικές 9.Εξασφάλιση λειτουργικότητας συστήματος μεταφορών Ένα λειτουργικό και αποδοτικό σύστημα επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών πρόκειται να συμβάλλει καθοριστικά στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη του Δήμου Ζωγράφου. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι ο τομέας των μεταφορών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.
10. Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας και βελτίωση εμπορευματικών μεταφορών Η ενίσχυση της ενεργούς μετακίνησης  θα διευκολύνει αισθητά την προσέλκυση καταναλωτών στα τοπικά εμπορικά καταστήματα της περιοχής, καθώς η πρόσβαση με πεζή μετακίνηση και ποδήλατο έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την εμπορική κίνηση. Τέλος, ιδιαίτερη συνεισφορά στην ενθάρρυνση της τοπικής επιχειρηματικότητας έχει και η ορθολογική οργάνωση των σχεδίων τροφοδοσίας των καταστημάτων (αλλαγή ωραρίου- δρομολογίου- οχήματος- χρήση κέντρου διαμοιρασμού- consolidation) καθώς ελαχιστοποιεί το κόστος, μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και επιταχύνει τη διαδικασία μεταφοράς των εμπορευμάτων.

 Οι Στόχοι του ΣΒΑΚ ανά θεματική προτεραιότητα οι οποίοι που θα μετρήσουν και θα αξιολογήσουν την πορεία υλοποίησης του ΣΒΑΚ Ζωγράφου σε ορίζοντα 5ετίας, 10ετίας και 15ετίας είναι:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που αφορά στις μετακινήσεις

  • 1 Ενσωμάτωση εναλλακτικών μορφών καυσίμων στην ιδιωτική μετακίνηση και στα οχήματα δημόσιου/ δημοτικού στόλου
  • 2 Μεταβολή της σύνθεσης των κυκλοφορούντων μέσων με μείωση της χρήσης των I.X. και αύξηση της χρήσης της ενεργούς μετακίνησης και των συλλογικών μετακινήσεων

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2: Προστασία φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος

2.1  Αύξηση της έκτασης πεζοδρομημένων οδών και  χιλιομέτρων οδών ήπιας κυκλοφορίας

2.2  Αύξηση των χιλιομέτρων οδών φιλικών προς το ποδήλατο

2.3 Επίτευξη διασύνδεσης σημαντικών πόλων έλξης της ευρύτερης περιοχής με ενεργούς τρόπους μετακίνησης (πχ πράσινες διαδρομές, περιπατητικές διαδρομές κτλ.)

2.4 Ενίσχυση της διαπερατότητας των υφιστάμενων φραγμάτων στα όρια του δήμου (ενίσχυση συνδεσιμότητας πανεπιστημιακών campus, πάρκων, αλσών, δυνατότητες διάσχισης πεζή μεγάλων οδικών αξόνων εντός δήμου κ.α.)

2.5  Βελτίωση της περπατησιμότητας/ βαδισιμότητας

2.6  Αύξηση της αντιληπτής ελκυστικότητας του οδικού περιβάλλοντος

2.7 Δημιουργία συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας γύρω από σχολεία και άλλες σημαντικές δραστηριότητες

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3: Προώθηση της χρήσης βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης έναντι του ιδιωτικού αυτοκινήτου

3.1 Αύξηση χρήσης δημόσιας συγκοινωνίας και συλλογικών μορφών μετακινήσεων

3.2 Αύξηση χρήσης   ποδηλάτου

3.3 Αύξηση περπατήματος

3.4 Αύξηση μετακινήσεων προς τη δουλειά με ποδήλατο και ΜΜΜ ή με ποδήλατο και περπάτημα

3.5 Αύξηση μετακινήσεων προς τα πανεπιστήμια με ποδήλατο και ΜΜΜ ή με ποδήλατο και περπάτημα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: Άρση κοινωνικών αποκλεισμών στην μετακίνηση/Βελτίωση προσβασιμότητας για τους ευάλωτους χρήστες

4.1 Βελτίωση των υποδομών για τα εμποδιζόμενα άτομα (ράμπες ΑμεΑ, απομάκρυνση εμποδίων, όδευση τυφλών κτλ.)

4.2 Επέκταση του δικτύου δημόσιας/δημοτικής συγκοινωνίας και συλλογικών μορφών μετακινήσεων με καλή προσβασιμότητα

4.3 Εισαγωγή εναλλακτικών και κοινόχρηστων μέσων μετακίνησης (πχ ανάπτυξη συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων, ηλεκτρικά πατίνια)

4.4  Δημιουργία On demand συγκοινωνίας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5: Βελτίωση δημόσιας υγείας

5.1 Μείωση του θορύβου και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκαλεί η μηχανοκίνητη κυκλοφορία

5.2 Αύξηση της χρήσης της ενεργούς μετακίνησης (περπάτημα και ποδήλατο) ως βασικά μέσα για τις καθημερινές μετακινήσεις

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6: Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας

6.1 Μείωση αριθμού τροχαίων συμβάντων

6.2 Αναδιαμόρφωση των επικίνδυνων κόμβων

6.3 Μείωση των ταχυτήτων στο βασικό οδικό δίκτυο

6.4 Αύξηση του επιπέδου αντιληπτής οδικής ασφάλειας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7: Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών για την προώθηση των κοινόχρηστων μετακινήσεων και για τη βέλτιστη διαχείριση της κινητικότητας

7.1 Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων τεχνολογιών (ITS) για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μετακινήσεων στο Δήμο Ζωγράφου

7.2   Εισαγωγή καινοτόμων ηλεκτροκίνητων μέσων μετακίνησης (dockless bicycle sharing system, e-scooters κλπ.)

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8: Ενίσχυση συμμετοχικότητας στο σχεδιασμό των μετακινήσεων

8.1 Εφαρμογή παραδοσιακών και καινοτόμων τρόπων συμμετοχής των κατοίκων καθώς και των επισκεπτών στον κυκλοφοριακό, πολεοδομικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό της περιοχής

8.2 Αύξηση συμμετοχικών διεργασιών για κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης και σχεδιασμού στο δήμο

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9: Εξασφάλιση λειτουργικότητας συστήματος μεταφορών

9.1 Μείωση του κόστους μεταφορών για τους ιδιώτες μετακινούμενους με εναλλακτικά μέσα μετακίνησης

9.2 Μείωση του κόστους μεταφορών για το δημοτικό στόλο οχημάτων

9.3 Αύξηση επιπέδου ικανοποίησης των μετακινούμενων από τη λειτουργία του συστήματος

9.4  Ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος μεταφορών με συνδυασμένες μετακινήσεις

9.5  Επίτευξη ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης του συστήματος

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 10: Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας και βελτίωση εμπορευματικών μεταφορών

10.1 Αύξηση του αριθμού των τοπικών επιχειρήσεων και διασύνδεση κινήτρων για προτίμηση των ήπιων μέσων μετακίνησης των καταναλωτών και εργαζομένων

10.2 Εγκατάσταση και λειτουργία ενός έξυπνου και συνεργατικού συστήματος τροφοδοσίας

Τέλος αναφέρεται ότι, στην ιστοσελίδα https://zografoumobility.wixsite.com/svak (Ιστοσελίδα ΣΒΑΚ) έχει αναρτηθεί το Όραμα, οι Προτεραιότητες και οι Στόχοι του ΣΒΑΚ, προκειμένου οι πολίτες και οι φορείς του Δήμου να ενημερωθούν και να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Το σχόλιό σας καταχωρήθηκε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία. Διαβάστε τους όρους εδώ. Δέχεστε τους όρους πατώντας στο κουμπί Αποδοχή.