192 κατά παρέκκλιση προσλήψεις για την Πολιτική Προστασία

Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με διαδικασία και προσόντα που θα αποφασίσουν οι συναρμόδιοι Υπουργοί, θα γίνουν192 προσλήψεις ορισμένου χρόνου στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ). Αυτό έχει προβλεφθείστο άρθρο 10ο της πιο πρόσφατης ΠΝΠ.

Αναλυτικότερα εκεί ορίστηκε ότι η ΓΓΠΠ δύναται να προσλάβει προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 ως ισχύει, για την κάλυψη της απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και των σχετικών, υγειονομικών και άλλων κινδύνων.

Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του νέου άρθρου δεν μπορεί να υπερβεί τα εκατόν ενενήντα δύο (192) άτομα.

Το αντικείμενο της σύμβασης εργασίας αφορά στην ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορωνοϊού COVID-19 και των στενών επαφών τους, καθώς και τη συνδρομή στην αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής, υγειονομικής ή άλλης απειλής.

Για τους σκοπούς ενίσχυσης του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων το ανωτέρω προσωπικό δύναται να τοποθετείται και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) του αρ.17 του ν.4662/2020.

Η διαδικασία πρόσληψης του ως άνω προσωπικού, που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2020, τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, η διάρκεια απασχόλησής του, που δεν μπορεί να υπερβεί κατ’ ανώτατο όριο τους 8 μήνες, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με το πλαίσιο, τον τρόπο και τη διαδικασία εφαρμογής του νέου άρθρου,καθορίζονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

airetos.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Το σχόλιό σας καταχωρήθηκε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία. Διαβάστε τους όρους εδώ. Δέχεστε τους όρους πατώντας στο κουμπί Αποδοχή.