Προσλήψεις 2021: μέχρι αύριο προθεσμία για τα Αιτήματα των Φορέων

Λήγει αύριο 21 Αυγούστου η προθεσμία που έχει θέσει το Υπουργείο Εσωτερικών στους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να υποβάλουν αιτήματα προσλήψεων για το 2021.

Για το ζήτημα έχουν εκδοθεί δύο διαδοχικές Εγκύκλιοι με εκτενείς Οδηγίες. Η 1η («Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του Δημοσίου Τομέα έτους 2021»  ) εκδοθηκε την 30η Ιουλίου, ενώ η 2η («Ειδικές οδηγίες για τα στοιχεία των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2021»  εστάλη την 6η Αυγούστου ειδικά στους Δήμους και τις Περιφέρειες.

Βασικό χαρακτηριστικό  είναι η τήρηση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και ιδίως του λόγου 1 αποχώρηση / 1 πρόσληψη για το τακτικό προσωπικό, ενώ για το εποχικό προσωπικό η αποφυγή αύξησης του αιτούμενου αριθμού σε σχέση με το προσωπικό που εγκρίθηκε το 2020.

Ειδικά όσον αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα τους Δήμους, η Κυβέρνηση έχει “πετάξει” τα Δημοτικά Συμβούλια έξω από τη διαδικασία, καθώς με την περ.1στ της παρ.1 του αρ.3 του ν.4623/2019 μετέφεραν την αρμοδιότητα λήψης της Απόφασης για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού των Δήμων από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή.  Ειδικότερα, πριν την υποβολή των αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων από το Δήμο / Περιφέρεια στην εφαρμογή, απαιτείται να έχει προηγηθεί, με ευθύνη του Φορέα που αφορά το αίτημα, η λήψη των κάτωθι, κατά περίπτωση, Αποφάσεων:

– για θέσεις των Δήμων: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

– για θέσεις των Περιφερειών: Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής,

– για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και Νομικών Προσώπων των Περιφερειών: Απόφαση του οικείου Συμβουλίου,

– για θέσεις των ΝΠΙΔ: Απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

Εννοείται ότι θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης πλήρωσης των θέσεων, τόσο για το έτος 2021 όσο και κάθε επόμενο έτος.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να καταχωρήσουν και να υποβάλουν στην ειδική εφαρμογή αίτημα προς το Υπουργείο, τόσο για τον ίδιο το Φορέα τους, όσο και για τα ΝΠΔΔ και Επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους, ως “εποπτεύων” αυτών Φορέας.  Για τις Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ και τους Συνδέσμους ΟΤΑ, ως εποπτεύων αυτών Φορέας, και άρα αρμόδιος για την καταχώρηση των αιτημάτων τους στην εφαρμογή, έχει τεθεί είτε ο Δήμος της έδρας τους είτε η Περιφέρεια, όταν πρόκειται για “εποπτευόμενο” από αυτή Νομικό Πρόσωπο.

Υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι το έκτακτο προσωπικό των ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων αυτών δεν συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο στρατηγικό προγραμματισμό των ν.4590/2019, 4622/2019 και 4635/2019. Οι Φορείς Τ.Α. δεν απαιτείται να υποβάλουν αιτήματα, μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, για την πρόσληψη του εποχικού τους προσωπικού, καθότι από τις διατάξεις του ν.4590/2019 προβλέπεται η υποβολή αιτημάτων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού εφόσον αυτό εμπίπτει στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

Ωστόσο, στην περίπτωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων τους, οι προσλήψεις για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών έχουν εξαιρεθεί από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ και είτε δεν εγκρίνονται από κανένα όργανο (π.χ. ναυαγοσώστες, προσωπικό πυροπροστασίας, προσωπικό για τη στελέχωση των δημοτικών κατασκηνώσεων), είτε εγκρίνονται με απόφαση του ΥΠΕΣ (π.χ. προσωπικό που αμείβεται με αντίτιμο για τη στελέχωση υδροθεραπευτηρίων κ.λπ.). Άλλες περιπτώσεις έκτακτου προσωπικού εγκρίνονται μεν από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 αλλά δεν χαρακτηρίζονται από εποχικότητα, όπως π.χ. Διευθυντές σε ΝΠΙΔ επί θητεία, προσωπικό για τη στελέχωση ΚΑΠΗ, παιδικών σταθμών κ.λπ. Επομένως, όλες αυτές οι περιπτώσεις δεν θα συμπεριληφθούν στον ετήσιο προγραμματισμό του ν.4590/2019, όπως δεν θα συμπεριληφθούν και συμβάσεις μίσθωσης έργου.

airetos.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Το σχόλιό σας καταχωρήθηκε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία. Διαβάστε τους όρους εδώ. Δέχεστε τους όρους πατώντας στο κουμπί Αποδοχή.