Ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ζωγράφου – Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι Ζωγράφου που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου  μπορούν  να καταθέτουν τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  από την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 μέχρι  και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020  και ώρες από 9.00 μέχρι 13.30, στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Ιωάννου Θεολόγου 22) . (Η αίτηση για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ζωγράφου βρίσκεται συνημμένη στο τέλος του κειμένου).  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση. Προς αποφυγή του συνωστισμού επισημαίνουμε ότι η σχετική αίτηση πρέπει να προσκομίζεται συμπληρωμένη.  ΠΡΟΣΟΧΗ Μόνο η  υπογραφή θα τεθεί ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου κατά την κατάθεση.
 2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και  Άδειας διαμονής σε ισχύ  για όλα τα μέλη που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση .
 3. Αντίγραφο  δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 [για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2019 έως 31/12/2019] (έντυπο Ε1)
 4. Εκκαθαριστικό εφορίας φορολογικού έτους  2019.
 5. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ακόμα και αν δεν υπάρχει δηλωθέν ακίνητο.
 6. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ ή αντίστοιχης ιδιωτικής εταιρείας απ όπου προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας
 7. Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου απ’  όπου προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας (σε περίπτωση ενοικίασης ακινήτου)
 8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο εντός 5μήνου).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 1. Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας.
 2. Πιστοποιητικό  από ΚΕΠΑ
 3. Διαζευκτήριο ή  σε περίπτωση διάστασης επίσημο αποδεικτικό απόδειξης αυτής.
 4. Σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας , το έντυπο  Ε2 αυτού που παραχωρεί την κατοικία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Για έγγαμους ή για ενήλικα άτομα που συγκατοικούν  απαιτείται να προσκομίζονται από όλους τα δικαιολογητικά 2,3,4,5
 • Έγγαμοι και άτομα ενήλικα που συνοικούν δεν δικαιούνται να υποβάλλουν ξεχωριστές αιτήσεις.  εγγραφής.
 • Όσοι  είναι δικαιούχοι σε άλλο πρόγραμμα κοινωνικής παροχής π.χ. ΤΕΒΑ δεν  μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα του  στο Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 • Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία επικοινωνίας με τον αιτούντα για την διεξαγωγή  κοινωνικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των στοιχείων που έχουν δηλωθεί και οι συνθήκες διαβίωσής.
 • Σε περίπτωση μη  προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών με την κατάθεση της αίτησης, αυτή  θα κρίνεται ελλιπής και θα απορρίπτεται.
 • Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται αυτοπροσώπως. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο  με προσκόμιση  εξουσιοδότησης  με θεωρημένο  το γνήσιο της υπογραφής.
 • Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά κριθούν αναγκαία.

Συνημμένα Αρχεία

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Το σχόλιό σας καταχωρήθηκε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία. Διαβάστε τους όρους εδώ. Δέχεστε τους όρους πατώντας στο κουμπί Αποδοχή.