Συνεδριάζει την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή – ΔΕΙΤΕ τι θα συζητηθεί!

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση (24η) της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο την ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και  ώρα  14:00  με:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.   Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ – ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΚΚ)» με αριθμό Διακήρυξης 17755/2019.

2.   Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΑΛΗΝΗΣ».

3.   Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη του συντελεστή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για το έτος 2020.

4.   Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη του συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2020.

5.   Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των  τελών  διαφήμισης, για το έτος 2020.

6.   Λήψη απόφασης για καθορισμό των συντελεστών τελών χρήσης πεζοδρομίων – οδών – πλατειών – πεζόδρομων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, για το έτος 2020.

7.   Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των συντελεστών χρέωσης δικαιωμάτων του Δημοτικού Κοιμητηρίου, για το έτος 2020.

8.   Τροποποίηση της υπ’αριθ. 173/2019 Α.Ο.Ε. [Συγκρότηση Επιτροπών: Διενέργειας, αξιολόγησης, εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών, παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και τριμελούς οργάνου (βάσει του άρθρου 32 Ν. 4412/2016) για ένα (1) έτος, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019].

9.   Διαγραφή οφειλών, που αφορούν τέλη καθαριότητας για τα οικονομικά έτη 2014 & 2015 από τους υπ΄ αριθ. 91/2015/2017 & 51/2016 χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις τις περ.κ του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 λόγω εξόφλησης των οφειλών.

  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΘΩΔΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Το σχόλιό σας καταχωρήθηκε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία. Διαβάστε τους όρους εδώ. Δέχεστε τους όρους πατώντας στο κουμπί Αποδοχή.