ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ζωγράφου!

Ο Δήμος Ζωγράφου, προκειμένου να συγκροτήσει την δημοτική επιτροπή διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 76 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
78 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) (όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες)
απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στα διοικητικά συμβούλια:

α) Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,

β) Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,

γ) Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,

δ) Των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,

ε) Των ενώσεων και συλλόγων γονέων,

στ) Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,

ζ) Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

θ) Εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων

που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Ζωγράφου,
εφόσον το επιθυμούν, να εκφράσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στο θεσμό αυτό
και την Επιτροπή, ορίζοντας εγγράφως τους εκπροσώπους τους (έναν τακτικό με τον
αναπληρωτή του).

Οι φορείς αυτοί πρέπει να είναι ενεργοί (να έχουν αναπτύξει συναφή με το αντικείμενό τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία) και να έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την είσοδό τους στην επιτροπή διαβούλευσης.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται, επίσης, και σε δημότες του
Δήμου Ζωγράφου για συμμετοχή τους στην Επιτροπή.

Ως εκ τούτου, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Ζωγράφου να υποβάλει αίτηση για την εγγραφή του στον ειδικό κατάλογο από τον οποίο θα κληρωθούν οι
δημότες-μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή
στην Επιτροπή Διαβούλευσης μέχρι τις 23-10-2019 με τους εξής τρόπους:
Α) Με σχετική αίτηση-δήλωση συμμετοχής στο Δημοτικό Κατάστημα Ζωγράφου Γ. Ζωγράφου 7 Τ.Κ. 15772 (στο τμήμα Αποτελεσματικότητας και Διαφάνειας – 2ος Όροφος γραφείο 14 – κα Συράκη τηλ: 2132024157)
Β) Ηλεκτρονικά στο e- mail: diavoulefsi @ zografou.gr συμπληρώνοντας το
σχετικό έντυπο (Έντυπο Α για τους φορείς) (Έντυπο Β για τους δημότες)

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση να συμμετέχουν, χωρίς
δικαίωμα ψήφου, και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων
που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα
δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται
σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και
διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται από το δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με
το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με
την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟY
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΘΩΔΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Το σχόλιό σας καταχωρήθηκε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία. Διαβάστε τους όρους εδώ. Δέχεστε τους όρους πατώντας στο κουμπί Αποδοχή.