ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  (Κ.Ε.Α.)

Από 01/11/2018, για τους κατοίκους του Δήμου Ζωγράφου και βάσει της υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935/15.06.2018 (ΦΕΚ 2281Β’), το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ζωγράφου, ενημερώνει για τα εξής:

Οι νέες αιτήσεις πραγματοποιούνται κάθε εξάμηνο (και όχι ανά έτος), ηλεκτρονικά απευθείας από τον αιτούντα μέσω διαπιστευτηρίων taxisnet στην  ηλεκτρονική διεύθυνση www.keaprogram.gr ή στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ζωγράφου (Ιωάννου Θεολόγου 22 – Ισόγειο,Δευτέρα  έως Παρασκευή 09:00-15:00).

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος στο Κέντρο Κοινότητας, απαιτούνται τα εξής:

1) Έντυπο Συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής.

2) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση άδειας (όχι αρχικής) ή κάρτα ευρωπαίου πολίτη ή βεβαίωση ασύλου (όχι αιτήσαντος ασύλου). Όλων των μελών του νοικοκυριού.  (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ).

3) Αποδεικτικό ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

α) Για διαμονή σε ιδιόκτητη κατοικία, προσκόμιση Ε9 ή συμβολαίου που τεκμηριώνει την ιδιοκτησία.

β) Για διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία, προσκόμιση ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, από το οποίο να  τεκμηριώνεται η διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία για τουλάχιστον έξι μήνες πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης.

γ) Για διαμονή σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία, να έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (καθώς και Ε2)

.δ) στην περίπτωση των αστέγων, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης χρήσης Δομών Αστέγων, από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας.

ε) στην περίπτωση που ο αιτών φιλοξενείται, δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση ο ίδιος.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Το σχόλιό σας καταχωρήθηκε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία. Διαβάστε τους όρους εδώ. Δέχεστε τους όρους πατώντας στο κουμπί Αποδοχή.