Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ζωγράφου: Τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου ξεκινούν οι αιτήσεις

Ποια τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Αιτήσεις για την ένταξη του προγράμματος του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ζωγράφου, θα μπορούν να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019.

Ειδικότερα όσοι θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ζωγράφου (Ιωάννου Θεολόγου 22), καθημερινά από τις 9:00 το πρωί έως και τη 13:00 μετά το μεσημέρι.

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι ενδιαφερόμενοι στις προθεσμίες για τις αιτήσεις, καθώς η

περίοδος κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι μέχρι και την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

 1. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση (παρέχεται από την υπηρεσία μας).

 2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδειας διαμονής.

 3. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2017 έως 31/12/2017 (έντυπο Ε1) και εκκαθαριστικό εφορίας φορολογικού έτους 2017.

 4. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9).
 5. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο μέσω του οποίου θα βεβαιώνει τη διεύθυνση της κατοικίας.

 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο εντός 5μήνου).

 7. Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της αναγνωριστικής απόφαση χορήγησης επιδόματος (ΚΕΠΑ).

 8. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας με εμφανή την τελευταία ημερομηνία ανανέωσης.

 9. Παρατηρήσεις
  • Για έγγαμους ή για άτομα που συγκατοικούν, απαιτούνται δικαιολογητικά για όλους.

  • Εάν είναι διαζευγμένοι θα προσκομίζουν το διαζευκτήριο (πρωτότυπο και φωτοτυπία).

  • Εάν είναι σε διάσταση θα προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ.

 

 • Έγγαμοι και άτομα ενήλικα που συνοικούν δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικές αιτήσεις εγγραφής.

 • Για τους κατοίκους που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια απαιτούνται διαβατήρια και άδειες διαμονής σε ισχύ για όλη την οικογένεια.

 • Όσοι είναι δικαιούχοι σε άλλο πρόγραμμα κοινωνικής παροχής π.χ. (ΤΕΒΑ κ.λ.π.) δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

 • Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία επικοινωνίας με τον αιτούντα για την διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των στοιχείων που έχουν δηλωθεί και οι συνθήκες διαβίωσής.

 • Σε περίπτωση μη προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών με την κατάθεση της αίτησης θα κρίνεται ελλιπής και θα απορρίπτεται.

 • Οι ενδιαφερόμενοι, προσωπικά και μόνο, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά ,σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας εξουσιοδότηση, με θεωρημένο  το γνήσιο της υπογραφής.

 • Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά κριθούν αναγκαία.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Το σχόλιό σας καταχωρήθηκε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία. Διαβάστε τους όρους εδώ. Δέχεστε τους όρους πατώντας στο κουμπί Αποδοχή.