«BOMBA» MEΓΑΤΟΝΩΝ με την διαγραφή Πίτσιου! Με ποιο δικαίωμα και ποια δικαιοδοσία, σύμπραξη παρατάξεων χρησιμοποιεί την σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας; Έχουν υπογραφεί και άλλα ιδιωτικά έγγραφα από τον Δήμαρχο με τη σφραγίδα του Δήμου; Πετάξατε χαρταετό πριν την Καθαρά Δευτέρα κύριοι! ΠΡΟΣΟΧΗ στις ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ! (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Κύριε Θώδα μετά εκπλήξεως παρατηρήσαμε την μη σύννομη χρήση της σφραγίδας της Ελληνικής Δημοκρατίας επί του ιδιωτικού εγγράφου διαβίβασης του πρακτικού υπ. αριθμ. 1/2021 της δημοτικής σύμπραξης παρατάξεων, σύμφωνα με το οποίο διεγράφη ως μέλος της παράταξης ο κ. Κωνσταντίνος Πίτσιος.

Επ αυτού του γεγονότος έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:

1.      Σύμφωνα με τον Κανονισμό Επικοινωνίας μεταξλύ Δημοσίων Υπηρεσιών, Β’ έκδοση Υπουργείου Εσωτερικών,  στον οποίο εξειδικεύεται η νομοθεσία και πρακτική για την μεταξύ άλλων αποστολή εγγράφων και θέση της σφραγίδας της Ελληνικής Δημοκρατίας επί αυτών, καθώς την εγγύκλιο υπ’ αριθμ. 14, ΥΠΕΣ με θέμα: Τίτλοι υπηρεσιών και σφραγίδες των δήμων, περιφερειών, νπδδ και ιδρυμάτων αυτών, καθορίζονται σαφώς οι υπηρεσίες και οργανικές μονάδες των Δήμων που δύναται να κάνουν χρήση της ως άνω σφραγίδας καθώς και ο τύπος των δημοσίων εγγράφων που την φέρουν.

Τα έγγραφα τα οποία φέρουν τη σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας, αποτελούν έγγραφα τα οποία εκδίδονται από δημόσιες υπηρεσίες και εξ ονόματος του δημοσίου τομέα, των περιφερειών και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μη εξουσιοδοτημένη χρήση της σφραγίδας της Ελληνικής Δημοκρατίας και θέση αυτής επί μη δημοσίων εγγράφων, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για τους υπαλλήλους και τους δημοσίους λειτουργούς που την έθεσαν και σε κάθε περίπτωσει οφείλει η υπηρεσία δια μέσω των πειθαρχικών της οργάνων να ερευνά τα περιστατικά κάτω αποό τα οποία έγινε η μη σύννομη χρήση.

2.      Στην εγγύκλιο 91, α.π. 59851/21-8-2019ΑΔΑ: 69ΒΖ465ΧΘ7-Λ65 περί της λειτουργίας των δημοτικών παρατάξεων, ορίζονται σαφώς τα παρακάτω: «Υπογραμμίζεται ότι,σύμφωνα με όσα έχουν γίνεινομολογιακά δεκτά, οι δημοτικές παρατάξεις αποτελούν ιδιόμορφα (suigeneris) ιδιωτικά σχήματα που αποσκοπούν, όπως άλλωστε αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, στην επίτευξη συντονισμένης δράσης των δημοτικών συμβούλων, ενώ δύνανται να αποτελέσουν φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων  για  θέματα  που  ανακύπτουν  κατά  την  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  του δημοτικού συμβουλίου.

Άμεση συνέπεια του ιδιωτικού χαρακτήρα των συνδυασμών και των δημοτικών παρατάξεων αποτελεί το γεγονός ότι υλικές ή νομικές ενέργειες των ανωτέρω δε δύνανται, σε καμία περίπτωση, να λάβουν χαρακτήρα διοικητικών πράξεων, διότι με αυτές λαμβάνονται πολιτικού  χαρακτήρα  αποφάσεις. Ειδικότερα,  έχει  κριθεί  ότι η  διαγραφή  ή  η ανεξαρτητοποίηση μέλους δημοτικής παράταξης αποτελεί εσωτερικό της ζήτημα, ζήτημα δηλαδή που αφορά στη σχέση της παράταξης με τα μέλη της, ενώ αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την παράταξη δεν θεωρούνται διοικητικές πράξεις και δεν δύνανται να ελεγχθούν ως  τέτοιες είτε  από  το  δημοτικό  συμβούλιο  είτε  από  την οικεία Αυτοτελή  Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ(Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 238 του ν. 3852/2010).

Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα ρωτάμε τα εξής:

Α. Με ποιό δικαίωμα και ποια δικαιοδοσία, σύμπραξη παρατάξεων η οποία έχει εκ του νόμου ιδιωτική φύση χρησιμοποιεί την σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας επί ιδιωτικών εγγράφων που η ίδια εκδίδει; Με ποιόν σκοπό τίθεται η σφραγίδα του δήμου Ζωγράφου επί του εγγράφου; Γιατί να δοθεί κύρος δημοσίου εγγράφου στο ιδιωτικό έγγραφο-πρακτικό με σοβαρό ενδεχόμενο την παραπλάνηση του πολίτη και της κοινής γνώμης;

Β. Ποιός υπάλληλος του Δήμου Ζωγράφου διέθεσε την σφραγίδα του Δήμου, για την σφράγιση ιδιωτικών εγγράφων;

Δ. Σε ποιον χώρο τέθηκε η σφραγίδα, σε χώρο εντός ή εκτός του Δημαρχείου; Γιατί ο Δήμαρχος κ. Θώδας ξεπερνώντας τον θεσμικό του ρόλο, υπογράφει απόφαση της παρατάξεως του επί της σφραγίδας της Ελληνικής Δημοκρατίας; Η σφραγίδα του Δήμου κυκλοφορεί και εκτός του χώρου του Δημαρχείου;

Ε. Έχουν υπογραφεί και άλλα ιδιωτικά έγγραφα από τον Δήμαρχο στα οποία να τεθεί η σφραγίδα του Δήμου και αν ναι, πότε και ποιά;

ΣΤ. Πρόκειται να ερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου το ενδεχόμενο πειθαρχικών κυρώσεων για μη εξουσιοδοτημένη χρήση της σφραγίδας στα μέλη της σύμπραξης/παράταξης και στους λοιπούς με ρόλο δημόσιο ή θεσμικό που έκαναν μη εξουσιοδοτημένη χρήση;  Θα τεθεί αρμόδιο ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών με επισύναψη του εγγράφου που φέρει την σφραγίδα;

Σας παραθέτουμε και τη σχετική εγκύκλιο για τη λειτουργία δημοτικών παρατάξεων για να μην την ψάχνετε! ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η … «express» διαγραφή Πίτσιου με «άρωμα» ΠΑΣΟΚ, το «ευχαριστώ» Θώδα για το Πάρκο Γουδί και η γυναίκα του Καίσαρα που δεν πάει στον δήμο Ζωγράφου! ΟΛΟ το παρασκήνιο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο «Zografounews» με ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ!

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Το σχόλιό σας καταχωρήθηκε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία. Διαβάστε τους όρους εδώ. Δέχεστε τους όρους πατώντας στο κουμπί Αποδοχή.