Δήμοι: Δυνατότητα η εισφορά σε γη να μετατρέπεται σε χρήμα – Οι προϋποθέσεις

Στο άρθρο 151 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας που ψηφίστηκε στη Βουλή, θεσπίστηκε δυνατότητα,υπό όρους,η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου ή η εισφορά σε γη προς Δήμο, να μετατραπεί σε εισφορά σε χρήμα.

Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκαλείται ενδεχόμενη αύξηση εσόδων των προϋπολογισμών των οικείων Δήμων.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που με διάταγμα καθορισμού χρήσεων γης και όρων δόμησης του αρ.9 του από 17.7.1923 ν.δ. (Α΄ 228) ή του αρ.62 του ν.947/1979 (Α΄ 169) έχει επιβληθεί επί ακινήτου παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον οικείο Δήμο  ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εισφορά σε γη, εάν η παραχώρηση δεν υλοποιηθεί εντός δεκαετίας από την έκδοση του διατάγματος, ο κύριος του ακινήτου ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτού έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη μετατροπή της υποχρέωσης προς παραχώρηση ή της εισφοράς σε γη σε εισφορά σε χρήμα, εάν το ακίνητο δεν βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως.

Η παραχώρηση ή εισφορά θεωρείται ότι έχει υλοποιηθεί όταν η παραχωρηθείσα ή εισφερθείσα έκταση έχει καταληφθεί από τον οικείο Δήμο και έχει γίνει έναρξη, τουλάχιστον, εργασιών διαμόρφωσης αυτού για την κατά προορισμό χρήση του είτε από τον οικείο Δήμο, όπως προκύπτει από πράξεις των οργάνων του Δήμου με τις οποίες ανατίθενται ή παραλαμβάνονται σχετικά έργα είτε από τον κύριο του ακινήτου.

Η εισφορά σε χρήμα που προκύπτει υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.9 του ν.1337/1983 (Α΄ 33).

Η άσκηση του δικαιώματος αυτού γίνεται με Αίτηση που συνοδεύεται: α) από αποδεικτικό παρακατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων υπέρ του οικείου Δήμου ποσού που αντιστοιχεί στο 10% της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, β) Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα του αρ.83 του ν.4495/2017 (Α΄ 167).

Με Αίτημα του ενδιαφερομένου, το υπόλοιπο της εισφοράς σε χρήμα μπορεί να καταβληθεί σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή 16 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις.

Ο Δήμαρχος του οικείου Δήμου εκδίδει, εντός 30 ημερών από την κατάθεση της προαναφερθείσας Αίτησης, σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία αποτελεί τίτλο που εγγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλάκειο ή δηλώνεται ή εγγράφεται στο οικείο Κτηματολόγιο.

Να σημειωθεί ότι οι όροι δόμησης που προβλέπονται στο ανωτέρω διάταγμα, ισχύουν για το σύνολο του ακινήτου.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Το σχόλιό σας καταχωρήθηκε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία. Διαβάστε τους όρους εδώ. Δέχεστε τους όρους πατώντας στο κουμπί Αποδοχή.