Ποδαρικό για τα Δημοτικά Συμβούλια του 2020 για τον Δήμο Ζωγράφου! ΔΕΙΤΕ πότε θα γίνει το πρώτο! Ποια θέματα θα συζητηθούν…

Tην Πέμπτη 30 Ιανουαρίου στις 20:00 θα λάβει χώρα το πρώτο δημοτικό συμβούλιο για το 2020 στον δήμο Ζωγράφου.

ΔΕΙΤΕ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανακοινώσεις-Ερωτήσεις-Επιτροπές.
2. Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική”
της Περιφέρειας Αττικής, στον Άξονα Προτεραιότητας 12 “Τεχνική Υποστήριξη της
Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)”, με τίτλο “Τεχνική Βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ Α΄ βαθμού
για την επικαιροποίηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων”.
3. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη, του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ
της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε) και του Δήμου
Ζωγράφου για τη λειτουργία ενός κινητού Σταθμού μέτρησης του Εθνικού
Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (Ε.Π.Η.Π.).
4. Λήψη απόφασης για έγκριση μίσθωσης λεωφορείων, για την μεταφορά
προσώπων (μελών Κ.Α.Π.Η. και μαθητών Κ.Δ.Α.Π.) κατά το χρονικό διάστημα
2020-2021.
5. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής  άχρηστου υλικού.
6. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Κοπή δένδρου στην πλατεία Θεσσαλίας».
(Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ. 1/2020).
7. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Λήψη μέτρων για την ανεμπόδιστη χρήση
χώρων στάθμευσης στην οδό Δημοκρατίας 29». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ.
3/2020).
8. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Λήψη μέτρων για την ανεμπόδιστη χρήση
χώρων στάθμευσης στην οδό Τραυλαντώνη 57». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ.
4/2020).
9. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Λήψη μέτρων για την ανεμπόδιστη χρήση
χώρων στάθμευσης στην οδό Αρχιλόχου 7». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ. 5/2020).
10. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Λήψη μέτρων για την ανεμπόδιστη χρήση
χώρων στάθμευσης στην οδό Δαβάκη Πίνδου 28». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ.
6/2020).
11. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Λήψη μέτρων για την ανεμπόδιστη χρήση
χώρων στάθμευσης στην οδό Καλλιστράτους 56». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ.
7/2020).

12. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Λήψη μέτρων για την ανεμπόδιστη χρήση
χώρων στάθμευσης στην οδό Δημ. Μπισκίνη 11». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ.
8/2020).
13. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων
μορφής Π επί του πεζοδρομίου στην οδό Πολυδώρου για λόγους ασφάλειας
των διερχόμενων πεζών». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ. 18/2020).
14. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων
μορφής Π επί του πεζοδρομίου της οδού Χρυσίππου 12 – 20, για λόγους
ασφάλειας των διερχόμενων πεζών και των παρόδιων ιδιοκτησιών». (Σχετ.
απόφαση Ε.Π.Ζ. 19/2020).
15. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων
μορφής Π επί του πεζοδρομίου της οδού Αντ. Τραυλαντώνη 17 & Μπισκίνη,
για λόγους ασφάλειας των διερχόμενων πεζών και πρόσβασης στην
παρόδια ιδιοκτησία». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ. 20/2020).
16. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων
μορφής Π επί του πεζοδρομίου της οδού Μακρυγιάννη 38 και 40, για λόγους
ασφάλειας των διερχόμενων πεζών και των παρόδιων ιδιοκτησιών». (Σχετ.
απόφαση Ε.Π.Ζ. 21/2020).
17. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων
μορφής Π επί του πεζοδρομίου στην οδό Μακρυγιάννη, για λόγους
ασφάλειας των διερχόμενων πεζών». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ. 22/2020).
18. Ανάκληση της με αριθ. 238/2011 Α.Δ.Σ. με θέμα «Παραχώρηση δύο (2) θέσεων
στάθμευσης αυτοκινήτων επί της οδού Μπισκίνη 33».
19. Ανάκληση της με αριθ. 195/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης
επί της οδού Μπισκίνη (& Πολυφήμου)».

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Το σχόλιό σας καταχωρήθηκε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία. Διαβάστε τους όρους εδώ. Δέχεστε τους όρους πατώντας στο κουμπί Αποδοχή.