Παιδικοί: Άλλαξε στην ΚΥΑ το ποσοστό κάλυψης θέσεων των σταθμών

Στην τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το Πρόγραμμα Παιδικών Σταθμών («Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής») έτους 2020-2021 προχώρησαν οι κ.κ. Θ.Λιβάνιος, Δ.Μιχαηλίδου, Ι.Τσακίρης και Κ.Πιερρακάκης με νέα ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 3672/3.9.2020.

Να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για τροποποίηση της ΚΥΑ του 1ου Προγράμματος Παιδικών Σταθμών, δηλαδή του “κλασσικού” που διενεργείται κάθε χρόνο (και όχι του 2ου παράλληλου που θα υλοποιηθεί φέτος για πρώτη φορά περιλαμβάνοντας και παιδιά Δημοσίων Υπαλλήλων).

Αναλυτικότερα λοιπόν, επήλθαν οι εξής αλλαγές:

Ι] Στην παρ.1 του αρ.5, το β’ εδάφιο μετά τον πίνακα τροποποιείται ως εξής:

«Ο αριθμός των θέσεων που προσφέρουν οι Δομές, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 90% της δυναμικότητας για τις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 ενώ για τις κατηγορίες Γ και Δ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και με την επιφύλαξη της παρ.1 του αρ.13 της παρούσας. Σε περίπτωση που, μετά παρέλευση είκοσι ημερών από την οριστικοποίηση και ανάρτηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του αρ.8 της υπό στοιχεία Δ11/οικ.32940/1376/14.8.2020 ΚΥΑ“Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας” (Β’ 3538), στις κατηγορίες Δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 παραμείνουν αδιάθετεςθέσεις επί της κατά νόμο δυναμικότητας των Δομών αυτών, είναι δυνατή η κάλυψη τούτων με επιπλέον αξίες τοποθέτησης της παρούσας υπό την ίδια ως άνω επιφύλαξη. Προς τον σκοπό αυτό οι Δομές υποβάλλουν σχετική δήλωση στην ΕΕΤΑΑ»

ΙΙ] Το σημείο β, της παρ.2 του αρ.9 τροποποιείται ως εξής:

«Κάθε Δομή της κατηγορίας Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 μπορεί να δεχθεί αριθμό ωφελούμενων με “αξία τοποθέτησης” που δεν υπερβαίνει το 90% των θέσεων της συνολικής δυναμικότητάς της, ενώ οι Δομές της κατηγορίας Γ και Δ μπορούν να δεχθούν αριθμό ωφελουμένων με “αξία τοποθέτησης” που δεν υπερβαίνει το 100% της δυναμικότητάς τους, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και με την επιφύλαξη της παρ.1 του αρ.13 της παρούσας. Σε περίπτωση που, μετά παρέλευση είκοσι ημερών από την οριστικοποίηση και ανάρτηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ11/οικ.32940/1376/14.8.2020 ΚΥΑ“Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας” (Β’ 3538), στις κατηγορίες Δομών Α1, Α2, Β1, Β2, Β3 παραμείνουν αδιάθετες θέσεις επί της κατά νόμο δυναμικότητάς τους, είναι δυνατή η κάλυψη τούτων με επιπλέον αξίες τοποθέτησης της παρούσας. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή καλύπτοντας αξίες τοποθέτησης ωφελουμένων σύμφωνα με την κατ’ αρ.8 σειρά μοριοδοτούμενης κατάταξής τους και υπό την επιφύλαξη της παρ.1 του αρ.13 της παρούσας.».

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Το σχόλιό σας καταχωρήθηκε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία. Διαβάστε τους όρους εδώ. Δέχεστε τους όρους πατώντας στο κουμπί Αποδοχή.