Δήμος Ζωγράφου: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων DRO»

Σας πληροφορούμε ότι ο Δήμος Ζωγράφου πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων DPO»,  συνολικής προτεινόμενης δαπάνης 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έως τις 11/09/2020, οικονομική προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει:
1. Τεχνική περιγραφή η οποία πρέπει να συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρ. 7/2020 μελέτης της Δ/νσης Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Πληροφορικής
2. Οικονομική προσφορά
3. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
4. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνετε ότι δεν εμπίπτετε στους λόγους αποκλεισμού του ν.4412/2016 και ότι έχετε «λευκό» ποινικό
μητρώο
6. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους της υπ’αριθμ. 7/2020 μελέτης της Δ/νσης Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Πληροφορικής Μελέτης
Η υπηρεσία θα ανατεθεί στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο του προϋπολογισμού, εφόσον
φυσικά η προσφερόμενη υπηρεσία είναι εντός των προδιαγραφών του Δήμου.

Την προσφορά σας μπορείτε να την καταθέσετε στο πρωτόκολλο του Δήμου Ζωγράφου, Γ.  Ζωγράφου 7 (ισόγειο), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Συνημμένα Αρχεία

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Το σχόλιό σας καταχωρήθηκε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία. Διαβάστε τους όρους εδώ. Δέχεστε τους όρους πατώντας στο κουμπί Αποδοχή.