ΣΗΜΕΡΑ στις 20:00 το δημοτικό συμβούλιο – Τι θα συζητηθεί! (Aναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική  Συνεδρίαση (12η) του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο   την Πέμπτη 17  Οκτωβρίου 2019 και  ώρα  20:00     με:

 ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανακοινώσεις-Ερωτήσεις-Επιτροπές.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απομάκρυνση κεραιών κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Θεσσαλίας 10.
 2. Συζήτηση επί αιτήματος εργαζομένων προγράμματος κοινωφελούς εργασίας Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Ζωγράφου.
 3. Ενημέρωση επί του ισολογισμού της 9ης  εταιρικής χρήσης  1-1-2018 έως 31-12-2018 και των οικονομικών καταστάσεων της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. και εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο όπως εκπροσωπήσει τον Μοναδικό Μέτοχο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.  στις 21-10-2019.
 4. Έγκριση Λήψης Απόφασης Υλοποίησης με ΄Ιδια Μέσα (Α.Υ.Ι.Μ.) της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Ζωγράφου» ως προς το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό΄΄.
 5. Έγκριση Σχεδίου Απόφασης    Υλοποίησης με ΄Ιδια Μέσα  (Σ.Α.Υ.Ι.Μ.) του Υποέργου 01 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζωγράφου» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζωγράφου»  με Κωδικό ΟΠΣ 5002578, ως προς το χρονοδιάγραμμα (παράταση χρονικής διάρκειας) και τον προϋπολογισμό (παράταση και πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού΄΄.
 6. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.
 7. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και Γενικού Γραμματέα στο συνέδριο ΄΄Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση΄΄ που διοργανώνεται  από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Κλεισθένης’, το Δήμο Ναυπακτίων και τον φορέα επιμόρφωσης στελεχών της  Aυτοδιοίκησης FORUM Training, στις 1-2 Νοεμβρίου 2019.
 8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του, στην πενταμελή Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 9. Συγκρότηση Επιτροπής για τη διεξαγωγή της Θρησκευτικής Εμποροπανήγυρις  του Αγίου Γερασίμου έτους 2019 και καθορισμός ειδών πώλησης σε αυτές.
 10. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2019».
 11. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην ΄΄Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών΄΄.
 12. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016». (αρ. μελ. 22/2016).
 13. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2015».
 14. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ & Ι. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΒΗΛΩΝ 15».
 15. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018».
 16. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του ερευνητικού έργου «Στρατηγικές Παρεμβάσεων για τη Δικτύωση και Αναβάθμιση των Δημόσιων Χώρων του Δήμου Ζωγράφου»
 17. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών έτους 2019, για το 2ο τρίμηνο. [σχετ. Α.Ο.Ε. 140/2019]
 18. Ταμειακή τακτοποίηση χρηματικού ποσού χρηματοδότησης ΣΑΤΑ.
 1. Κατανομή Γ΄ χρηματικής εντολής οικον. Έτους 2019 (93.130,09€) για τις λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων.
 1. Παραχώρηση σχολικών χώρων των 1ου και 19ου Δημοτικών Σχολείων Ζωγράφου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων για δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020.
 2. Παραχώρηση σχολικών χώρων των 1ου και 19ου Δημοτικών Σχολείων Ζωγράφου στον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντα, για δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020.
 3. Παραχώρηση σχολικών χώρων των 1ου και 19ου Δημοτικών Σχολείων Ζωγράφου στον Σύνδεσμο Ηπειρωτών Ζωγράφου, για δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020.
 4. Παραχώρηση σχολικών χώρων των 1ου και 19ου Δημοτικών Σχολείων Ζωγράφου στην Ένωση Ηπειρωτών Ζωγράφου «Απειρωτάν», για δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020.
 5. Λήψη απόφασης για παράταση ταφής κατόπιν αιτήματος της κ. Ε.Π. [αρ. εισήγησης 17189/2019]
 6. Χορήγηση ή μη παράτασης  ταφής του Γ.Μ. κατόπιν αιτήματος  του Π.Μ. [αρ. εισήγησης 18281/2019]
 7. Έγκριση τροποποίησης υψομετρικής μελέτης επί των οδών Αθ. Διάκου και Επαμεινώνδα.
 8. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Κυκλοφοριακή Ρύθμιση επί της οδού Ανακρέοντος έμπροσθεν Παιδικού Σταθμού». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ. 51/2019)
 9. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Λήψη μέτρων για την ανεμπόδιστη χρήση χώρων στάθμευσης στην οδό Ανακρέοντος». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ. 52/2019)
 10. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Λήψη μέτρων για την ανεμπόδιστη χρήση χώρων στάθμευσης στην οδό Αράδου 14». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ. 53/2019)
 11. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Λήψη μέτρων για την ανεμπόδιστη χρήση χώρου στάθμευσης στην οδό Αγλαονίκης». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ. 54/2019)
 12. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Λήψη μέτρων για την ανεμπόδιστη χρήση χώρων στάθμευσης στην οδό Μαικήνα 37». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ. 55/2019)
 13. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού Θεσσαλίας 34». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ. 56/2019)
 14. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού Γκανογιάννη 89». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ. 57/2019)
 15. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Μεταφορά της αναπηρικής θέσης στάθμευσης στην οδό Μαρκάνδας 32». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ. 58/2019)
 16. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Επανέκδοση απόφασης παραχώρησης αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού Ανθέων 27, λόγω αλλαγής οχήματος». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ. 59/2019)
 17. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Ανανέωση παραχώρησης αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της Λεωφ. Παπάγου 92». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ. 60/2019)
 18. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Ανανέωση παραχώρησης αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 34». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ. 61/2019)
 19. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Ανανέωση παραχώρησης αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 32». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ. 62/2019)
 20. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Ανανέωση παραχώρησης αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού Ρήγα Φεραίου 10». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ. 63/2019)
 21. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Ανανέωση παραχώρησης αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού Αφών Πιερράκου 44». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ. 64/2019)
 22. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Ανανέωση παραχώρησης αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού Μαικήνα 51». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ. 65/2019)
 23. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Ανανέωση παραχώρησης αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της Μπισκίνη 73Α». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ. 66/2019)
 24. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Κοπή δένδρου στο πεζοδρόμιο στην Α. Χατζή και Υφασίου». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ. 67/2019)
 25. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Κοπή δένδρου στο πεζοδρόμιο της Λ. Παπάγου 124». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ. 68/2019)
 26. Λήψη απόφασης που αφορά σε «Κοπή δένδρου στην παιδική χαρά της Αγ. Ελένης». (Σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ. 69/2019)

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε επίσης:

Τελικά επιτρέπεται ή όχι η βιντεοσκόπηση στα δημοτικά συμβούλια του Δήμου Ζωγράφου; Ακόμη περιμένουμε από την κ. Μπότου να μας λύσει τον… «γρίφο»!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Το σχόλιό σας καταχωρήθηκε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία. Διαβάστε τους όρους εδώ. Δέχεστε τους όρους πατώντας στο κουμπί Αποδοχή.